KONTRAINDIKÁCIE

Absolútne kontraindikácie

 • menej ako 15 rokov
 • srdcovo – cievne ochorenia
 • inplantovaný kardiostimulátor, alebo iný elektronický lekársky prístroj
 • ťažké neurologické ochorenia (skleróza multiplex, spastická spinálna paralýza, Parkinsonova  choroba, ochrnutie, epilepsia)
 • žlčníkové a obličkové koliky
 • nádorové ochorenia
 • diabetes mellitus
 • tehotenstvo, dojčenie, prvé dva dni menštruácie
 • horúčka, akútne bakteriálne alebo vírusové ochorenie
 • hemofília (porucha zrážania krvi)
 • trombóza, tromboflebitída

 

Relatívne kontraindikácie

Elektródy sa neumiestňujú na určité časti tela.

 • karcinóm prsníka
 • kovové implantáty v tele, vrátanie fixujúcich kovov na protézy, výnimkou sú platinové implantáty
 • jazvy, ktoré sú menej ako 10 mesiacov po operačnom zákroku
 • akútny zápal kĺbov
 • vysoký krvný tlak